Rusztowanie przejezdne aluminiowe typu Evolution (EVO)

Rusztowanie typu Evolution (Evo) jest rusztowaniem przejezdnym, zaprojektowanym zgodnie z
PN-EN 1004, które może być montowane w konfiguracjach o wysokościach od 2,5 m do 12,2 m.
Konstrukcja nośna rusztowań wznoszona jest z ram aluminiowych o szerokości 1,3 m, podestów oraz stężeń poziomych i pionowych. Połączenie ram w pionie odbywa się za pomocą złącz czopowych, zabezpieczanych przez przetyczki. Ciągi pionowe łączone za pomocą stężeń pionowych i poziomych oraz podestów. Podstawa rusztowania o wysokości powyżej 2,5 m jest dodatkowo rozszerzana za pomocą 4 podpór stabilizujących.

Rusztowanie przejezdne typ Evolution (EVO) przeznaczone jest do wykonywania różnego rodzaju lekkich prac budowlano – montażowych bez prawa instalowania na rusztowaniu maszyn i agregatów.

Podstawowe parametry rusztowania przejezdnego aluminiowego typu Evolution (EVO):

szerokość rusztowania - 1,3 m,
długość rusztowania – 2,5 m,
szerokość pomostu roboczego – 1,2 m,
maksymalna wysokość pomostu roboczego rusztowania wolnostojącego – 8,2 m (na otwartej przestrzeni) i 12,2 m (w pomieszczeniach zamkniętych),
- maksymalne obciążenie pomostu roboczego – 2kN/m2,.