Rusztowanie ramowe typu Baumann - Mostostal (LHR)

Systemowe rusztowanie ramowe typ Baumann – Mostostal  (LHR) – wg PN – 47900-1: 1996 – to rusztowanie, którego podporami są płaskie konstrukcje ramowe, a całość składa się z prefabrykowanych elementów, w których wszystkie wymiary siatki konstrukcyjnej lub przynajmniej ich część, są jednoznacznie narzucone przez ściśle powiązane z tymi elementami części, jest przeznaczone do prowadzenia następujących prac:

- tynkowanie i malowanie ścian,
- mycie okien,
- murowanie budynków i budowli,
- montaż instalacji przemysłowych,
- czyszczenie i zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

Dopuszczalne obciążenia pomostu wynosi 2kN/m2, a prowadzone prace na rusztowaniu nie mogą powodować składowania materiałów na rusztowaniu, za wyjątkiem tych, które są przeznaczone do natychmiastowego wykorzystania.

Podstawowe parametry rusztowania ramowego typ Baumann – Mostostal (LHR):

maksymalna wysokość (bez dodatkowych obliczeń statycznych) – 60,2 m (bez oblicowania) i 40,2 m (z siatką),
podstawowe długości pól - 2,0 m; 2,5 m; 3,0 m,
- długość – dowolna, konfigurowana z pól o długościach: 0,73 m; 1,09 m; 1,57 m; 2,07 m 2,57 m;
3,07 m,
szerokość – 0,73 m,
wysokość ramy – 2,0 m,
- maksymalne obciążenie pomostu roboczego – 2kN/m2,
-  możliwość ustawienia przy fasadzie zamkniętej lub częściowo otwartej;
- możliwość zastosowania konsol poszerzających pomosty (0,36 m; 0,73 m),
- możliwość zabezpieczenia rusztowania siatką lub plandeką,
- możliwość zastosowania wysięgników transportowych o udźwigu do 150 kg,
- możliwość obejścia przeszkód i realizacji przejazdów poprzez zastosowanie dźwigarów,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych poprzez ocynkowanie,
- ochrona elementów drewnianych przez impregnację.