Rusztowanie ramowe typu BOSTA (BST)

Rusztowanie typ Bosta (BST) spełnia wymagania norm PN-EN 12811-1, PN-EN 12810-1 i PN-EN 12810-2 oraz uwzględnia postanowienia norm serii PN-M-47900.

Rusztowanie typ Bosta (BST) jest stalowym rusztowaniem systemowym składającym się z systemowych elementów gotowych do użycia. Podstawowym elementem rusztowania są stalowe ramy ocynkowane o szerokości – 0,74 m i wysokości 2,0 m. Rama jest wyposażona w U-profil stalowy jako poprzecznica górna oraz rurę średnicy 48,3 mm jako poprzecznica dolna. U-profil służy do mocowania podestów rusztowaniowych, które jednocześnie są usztywnieniem poziomym rusztowania.

Podstawowe parametry rusztowania ramowego typ Bosta (BST):

- wypełnienie podestami każdego pola rusztowania,
- wykręcenie nakrętki podstawki śrubowej na wysokość max 25 cm,
- w każdym poziomie rusztowania muszę znajdować się co najmniej 2 stężenia, a ich odległość od siebie nie powinna przekraczać 10 m,
- minimalna długość rusztowania – 10 m,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych poprzez ocynkowanie,
- ochrona elementów drewnianych przez impregnację.