Rusztowanie ramowe typu RUX (RX)

Systemowe rusztowanie ramowe typ Rux (RX) – wg PN – 47900-1: 1996 – to rusztowanie, którego podporami są płaskie konstrukcje ramowe, a całość składa się z prefabrykowanych elementów, w których wszystkie wymiary siatki konstrukcyjnej lub przynajmniej ich część, są jednoznacznie narzucone przez ściśle powiązane z tymi elementami części, jest przeznaczone do prowadzenia następujących prac:

- tynkowanie i malowanie ścian,
- mycie okien,
- murowanie budynków i budowli,
- montaż instalacji przemysłowych,
- czyszczenie i zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

Ze względu na dopuszczalne obciążenia pomostu 2 kPa, prowadzone prace nie mogą powodować składowania nadmiernej ilości materiałów na rusztowaniu.

Podstawowe parametry rusztowania ramowego typ Rux (RX):

maksymalna wysokość (bez dodatkowych obliczeń statycznych) – 30 m,
podstawowe długości pól - 2,5 m; 3,0 m,
- długość – dowolna, konfigurowana z pól o długościach: 2,5 m; 3,0 m,
szerokość – 0,65 m,
wysokość ramy – 2,0 m,
- maksymalne obciążenie pomostu roboczego – 2kN/m2,
-  możliwość ustawienia przy fasadzie zamkniętej lub częściowo otwartej;
- możliwość zastosowania konsol poszerzających pomosty (0,32 m; 0,65 m),
- możliwość zabezpieczenia rusztowania siatką lub plandeką,
- możliwość zastosowania wysięgników transportowych o udźwigu do 150 kg,
- możliwość obejścia przeszkód i realizacji przejazdów poprzez zastosowanie dźwigarów,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych poprzez ocynkowanie,
- ochrona elementów drewnianych przez impregnację.